Τελευταία Νέα:

Σταυροί προτίμησης αυτών που εκλέχτηκαν από τον κ. Μπίνο

Τα στοιχεία για τους σταυρούς που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι του κ. Μπίνου παρουσιάζονται με επιφύλαξη , καθώς ίσως να αλλάξουν στο Πρωτοδικείο : 


Δημοτική ενότητα Εξαπλατανου

Αβραμίκας Στέφανος 1238

Νιβουρλής Χρήστος 864


Δημοτική Ενότητα Αριδαίας

Γεωργίου Χρήστος 795

Δόντσος Χρήστος 569

Μπίνας Ιωάννης 539