Τελευταία Νέα:

Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατωτικές Σχολές.


Καθορίστηκε , με κοινή υπουργική απόφαση, ο αριθμός εισακτέων στις
Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ως εξής:
Στο παρακάτω ΦΕΚ φαίνεται ο αριθμός των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),  καθώς επίσης και οι κατηγορίες και τα ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών