Τελευταία Νέα:

Ανατροπή στους εκλεγέντες του συνδυασμού του Χρήστου Μπάτση

Στην Δημοτική ενότητα Αριδαίας ενώ φαινόταν να έρχεται τελευταίος σε
ψήφους ο Δημήτριος Γιάντσης , γίνεται ανατροπή και έρχεται τρίτος συγκεντρώνοντας 714 σταυρούς.

Οπότε τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής : 

1. Σέλκος Ιωάννης 

2. Νάνου Πολυξένη 


3. Γιάντσης Δημήτριος  
4. Βέσκος Δημήτριος ή Λιούγας Δημήτριος  ή Χατζηγιαννίδης Χρήστος