Τελευταία Νέα:

Ο ΕΟΦ ανακαλεί ομοιοπαθητικό φάρμακο
Ο ΕΟΦ αποφασίζει την ανάκληση όλων των παρτίδων του ομοιοπαθητικού φαρμάκου Pollinosan Hayfever tablets της εταιρείας A. Vogel, το οποίο διακινήθηκε στην ελληνική αγορά με αυτοκόλλητη ετικέτα ως συμπλήρωμα διατροφής Luffa (Pollinosan), δεδομένου ότι δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Η εταιρεία HEALTH CODE, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες αυτού και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Στοιχεία για το φάρμακο

Το Pollinosan Hayfever (Luffa Tablets) της A.Vogel αποτελεί ομοιοπαθητικό συμπλήρωμα διατροφής με βάση το βότανο Λούφα, χρησιμοποιούμενο στα πλαίσια της ομοιοπαθητικής παράδοσης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων:
της αλλεργικής ρινίτιδας


άλλες μορφές αλλεργικής ρινίτιδας.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν φτέρνισμα, βουλωμένη μύτη ή μύτη που τρέχει, κνησμώδη μύτη, αυτιά και λαιμό.