Τελευταία Νέα:

Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ από το υπ. Οικονομικών
Tρεις νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών:
Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλλουν στην ενίσχυση της μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας


  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
  • Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/7/2019 – 29/11/2019

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.


Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού

  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
  • Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11/7/2019 – 1/11/2019

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.


Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 28/6/2019 – 23/8/2019

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.