Τελευταία Νέα:

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για τους σχολικούς φύλακες


Ανακοίνωση – ενημέρωση για τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες φύλαξης των κτηρίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κατόπιν της γνωμοδότησης της Επιτροπής που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας στις 03.07.2019, η διαδικασία πρόσληψης 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτηρίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ, συνεχίζεται με την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, το οποίο ξεκινάει από αύριο ημέρα Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019 έως και την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας.