Τελευταία Νέα:

Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού
Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων 


  Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr καθώς το περσινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού λήγει στις 10 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 31 Ιουλίου 2020 σε τουριστικά καταλύματα του μητρώου παρόχων του Οργανισμού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 140.000 άτομα ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.