Τελευταία Νέα:

H Βιομηχανία ΚΟΝΕΞ Α.Ε ζητάει προσωπικόH βιομηχανία κονσερβοποιίας ΚΟΝΕΞ Α.Ε. στην Σκύδρα ξεκίνησε την παραγωγική περίοδο 2019 και συνεχίζει τις προσλήψεις εργατών και εργατριών.

Οι ενδιαφερόμενοι,-ες μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα για πληροφορίες στο τηλέφωνο
23810-81150, κα. Ζωή Χριστοφορίδου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη:

1.Ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής
2.Μια μικρή φωτογραφία ταυτότητας
3.ΑΦΜ (Φορολογική Δήλωση)
4.ΑΜΚΑ
5.Βιβλιάριο ασθενείας
6.Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου

Για Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα
Πιστοποιητικό υγείας για εργασία σε βιομηχανία τροφίμων
Βιβλιάριο στην Τράπεζα Πειραιώς

Για τη μεταφορά του προσωπικού παρέχεται λεωφορείο.