Τελευταία Νέα:

Ορίστηκε η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας - Διαβάστε τα θέματα


Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 (5.30μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
                             ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ü   
   Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο
1ο
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2020
2ο
 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 13.780,00 €    για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 του Δήμου Αλμωπίας και εγγραφή – ενίσχυση των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων.
3ο
Καθορισμός των κωδικών του  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019 δεκτικού  έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (αριθ. πρωτ. 13930/18-6-2019 &  20630/16-9-2019 εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4ο
Παραγραφή αξιώσεων – απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου  (αριθ. πρωτ. 19872/6-9-2019 & 24032/23-10-19 εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5ο
Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.
6ο
Παραχώρηση ή μη της χρήσεως οδών και πλατειών για τη διεξαγωγή του 2ου Λαϊκού Δρόμου Αλμωπίας.
7ο
Δωρεάν παραχώρηση ή μη  της χρήσης τμήματος γηπέδου της κοινότητας Σωσάνδρας(ΚΑΕK:380760116001) στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ»
8ο
Καθορισμός αδειών και Ορισμός Μελών Επιτροπής σύμφωνα με τον Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999)
9ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την κατασκευή πεζογέφυρας στην είσοδο της τκ Αλώρου του δήμου Αλμωπίας
10ο
   Απόφαση καθορισμού έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του δήμου   Αλμωπίας που θα υλοποιηθούν με την επιχορήγηση του δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από τη Υ.Α.4748/20-02-2019 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
11ο
Αποδοχή  χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το  Υπουργείο Εσωτερικών  για την υλοποίηση πράξεων που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την Υ.Α.4748/20-02-2019

12ο
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019
13ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
14ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ(ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»
15ο
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
16ο
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
17ο
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων 
18ο
Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018.
19ο
Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018.
20ο
Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ
21ο
Συμπλήρωση της με αριθ. 181/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας
22ο
Ανασύσταση της Επιτροπής Γνωμοδότησης για τη χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλμωπίας
23ο
Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης και αποσφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων του Δήμου Αλμωπίας.
24ο
Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου Αλμωπίας
25ο
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
26ο
Ίδρυση και  Λειτουργία παραρτήματος του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών,       στην έδρα του Δήμου Αλμωπίας από το σχολικό έτος 2019-2020.
27ο
Εξέταση αιτήματος παραχώρησης σχολικής αίθουσας 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο «ΚΔΒΜ2 – ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΔΒΜ2»

                                                
28ο
Εξέταση αιτήματος παραχώρησης σχολικής αίθουσας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο «ΚΔΒΜ2 – ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΔΒΜ2»
29ο
Επικαιροποίηση της με αρ.82/30-03-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Τροποποίηση των άρθρων 19,20&21 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας»
30ο
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης  διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
31ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή
32ο
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018
33ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (αριθ.πρωτ. 23570/18-10-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης).
34ο
Εκμίσθωση του υπ’αριθ. 534 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ.       Μεγαπλατάνου
35ο
Καθορισμός αποζημιώσεων Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ
36ο
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΑ έτους 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 


ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.