Τελευταία Νέα:

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή κεκλεισμένων των θυρών του Δήμου Αλμωπίας          Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:11357/16-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Λήψη απόφαση αναφορικά με την αριθ. 49/2020 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. (αριθ.πρωτ.:10565/06-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (αριθ.πρωτ.:11248/15-07-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4 Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στην πόλη της Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας». (από 06-07-2020 εισήγηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προμήθειας)

5 Ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90828 για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας» και επαναπροκήρυξη του κατά τα οριζόμενα της αρ. 128/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (από 15-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

6 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου». (από 14-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

7 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλμωπίας». (από 14-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

8 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νότιας του Δήμου Αλμωπίας». (από 14-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

9 Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού σχεδίου γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου». (από 17-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

10 Έγκριση μελετών ΤΠ 2020 με τίτλους: 1. «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας» και 2. «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας». (από 17-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στον αύλειο χώρο της Μ.Ε.». (από 17-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


12 Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην ΤΚ Προμάχων» (από 13-07-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «1. Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας – 2. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας»

-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.