Τελευταία Νέα:

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Αλμωπίας - Δείτε τα θέματα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1
Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής (Α74 ν. 3852/10).

2
Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2024.

3
Ορισμός πρακτικογράφων στις Δημοτικές Κοινότητες.

4
Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

5
Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2023 προς την δημοτική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

6
Απόφαση για έγκριση συμφωνητικού μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2024.

7
Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθ. 14/2024 απόφαση του 6ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

8
Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ».

9
Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας στο Δήμο Αλμωπίας για την άρση επικειμένων κινδύνων λόγω φθορών του οδοστρώματος».

10
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών- γενικών υπηρεσιών & υπηρεσιών ( συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.