Τελευταία Νέα:

Και τα 2-μήνα στα Λουτρά συνεχίζονται!

Με απόφαση του Προέδρου της επιχείρησης Λουτρών Λουτρακίου του Δήμου
Αλμωπίας προσλήφθηκαν 8 άτομα με δίμηνες συμβάσεις, με ειδικότητα καθαριστών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Τα ονόματα των προσληφθέντων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
18/05/2019 – 17/07/2019
ΜΗΝΤΣΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
18/05/2019 – 17/07/2019
ΠΛΕΣΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
18/05/2019 – 17/07/2019
ΤΟΥΜΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
18/05/2019 – 17/07/2019
ΒΑΡΕΛΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
18/05/2019 – 17/07/2019
ΜΠΑΞΑΔΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
18/05/2019 – 17/07/2019
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
18/05/2019 – 17/07/2019
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
18/05/2019 – 17/07/2019