Τελευταία Νέα:

Εγγραφές εργατών στην κονσερβοποιΐα «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.»

  Η κονσερβοποιΐα ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. αρχίζει εγγραφές εργατών για την παραγωγική περίοδο 2019. Οι εγγραφές θα γίνουν στην Αριδαία στην "Εύξεινος Λέσχη"
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στις 18.00΄. 

   Όσοι θέλουν να εγγραφούν πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητά τους, βιβλιάριο ΙΚΑ/ΟΓΑ, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) , τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ), το πιστοποιητικό υγείας για εργασία σε βιομηχανία τροφίμων (όλα σε επίσημη μορφή) καθώς και φωτοτυπία της ταυτότητας μαζί με έγχρωμη πρόσφατη μικρή φωτογραφία (με το ονοματεπώνυμο από πίσω και την περιοχή).

   Επίσης  εγγραφές γίνονται Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μαυροβούνι Σκύδρας.