Τελευταία Νέα:

Η Ιωάννου Παρθένα (Νένα) Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό "Αλμωπία Ψηλά".

Συμμετέχουμε ενεργά, αποφασίζουμε συλλογικά, υλοποιούμε για την "Αλμωπία
Ψηλά"