Τελευταία Νέα:

Γεωργικές παραγωγές. Η Ιταλία το κατάλαβε.

Μόνο θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Ιταλική Γερουσία πριν λίγες μέρες ,για τη μετατροπή του νομοθετικού διατάγματος,
σύμφωνα με το οποίο ορίζεται πλέον μια ελάχιστη τιμή πώλησης για όλες σχεδόν τις γεωργικές παραγωγές.
Στην ουσία, το διάταγμα επιβάλλει ότι οι τιμές πώλησης των προϊόντων που αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις που ορίζονται γραπτώς, δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής των ίδιων των προϊόντων.
Σε περίπτωση παραβίασης του διατάγματος από οποιαδήποτε εταιρεία, εφαρμόζεται χρηματική ποινή μέχρι και το 10% του κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.  
Σύμφωνα με το fruitbookmagazine.it  η αρχή που σκοπεύει να προστατεύσει τους παραγωγούς από τους κινδύνους των συμβολαίων που προτείνονται ολοένα και περισσότερο από τους μεγάλους λιανοπωλητές, θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις αθέμιτες πρακτικές στον γεωργικό τομέα, η οποία πρόσφατα εκδόθηκε από την ΕΕ.
Επίσης, το μέσο κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων πρέπει να υποβληθεί σε μηνιαία επεξεργασία από το Ινστιτούτο Υπηρεσιών για την αγορά γεωργικών τροφίμων (Ismea), βάσει της μεθοδολογίας που έχει εγκρίνει η Mipaaft. Στη συνέχεια, η Ismea θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του κατώτατου ορίου, ενώ οι έλεγχοι θα βαρύνουν την Αρχή Αντιμονοπωλιακών Αρχών.