Τελευταία Νέα:

Το σχέδιο για τις οφειλές στην εφορία - Παραδείγματα για πρόσωπα και επιχειρήσεις

Ρυθμίσεις δύο ταχυτήτων για τις οφειλές στην εφορία προβλέπει το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση τη Δευτέρα. Το πράσινο φως δόθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον πρωθυπουργό.
Το σχέδιο προβλέπει ότι για τα φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων θα υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος και της οφειλής, με ανώτατο όριο τις 120 δόσεις και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. 
Για τις εταιρείες θα προβλέπονται λιγότερες δόσεις (έως 18 ή 24 δόσεις) ανάλογα με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) και το ύψος της οφειλής.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης και εφόσον τηρείται η ρύθμιση δεν θα εκτελούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που ενδεχομένως έχουν επιβληθεί, ενώ τα μέτρα θα αίρονται εφόσον η ρύθμιση τηρείται για 30 μήνες.
Για τα φυσικά πρόσωπα, το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει ο φορολογούμενος θα καθορίζεται με βάση ειδική κλίμακα (βλέπε πίνακα παρακάτω) και με συντελεστή που θα ξεκινά από το 5% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και θα ανεβαίνει, ανά κλιμάκιο εισοδήματος, μέχρι το 40% για τις 100.000 ευρώ και άνω. 
Μέχρι ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ η οφειλή θα μπορεί να ρυθμίζεται σε 120 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η δόση δεν θα είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, για οφειλή 1.000 ευρώ ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα έχει 34 δόσεις, αφού θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ. Όμως εάν έχει εισόδημα 15.000 ευρώ προκύπτει ετήσια αποπληρωμή 900 ευρώ και μηνιαία δόση 75 ευρώ, οπότε η οφειλή θα εξοφληθεί σε 14 δόσεις. Για την ίδια οφειλή των 1.000 ευρώ και για έναν φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ η κλίμακα θα βγάζει 5 δόσεις, αλλά στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να γίνει η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, η οποία παραμένει σε ισχύ.
Αντίστοιχα, για οφειλή 5.000 ευρώ, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα δικαιούται 120 δόσεις των 42 ευρώ, ενώ με εισόδημα 20.000 ευρώ θα προκύπτει ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής 1.300 ευρώ και μηνιαία δόση 108 ευρώ, οπότε η ρύθμιση για γίνεται για 46 μήνες. Για την ίδια οφειλή και για έναν φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ η ρύθμιση θα γίνεται για 17 μήνες, με μηνιαία δόση των 292 ευρώ (ετήσια αποπληρωμή 3.500 ευρώ). 
Για μια οφειλή 10.000 ευρώ, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώνει 192 ευρώ για 52 μήνες. Το ίδιο χρέος, ένας φορολογούμενος με εισόδημα 40.000 ευρώ θα πρέπει να το εξοφλήσει σε 35 μήνες, με καταβολές 292 ευρώ το μήνα.

Για μια οφειλή 30.000 ευρώ, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα την εξοφλήσει σε 120 μήνες, με δόση 84 ευρώ. Εάν έχει εισόδημα 20.000 ευρώ η κλίμακα θα “βγάλει” ετήσια αποπληρωμή 1.300 ευρώ που σημαίνει 277 δόσεις, αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται η οφειλή θα εξοφληθεί σε 120 δόσεις των 250 ευρώ. Για την ίδια οφειλή των 30.000 ευρώ, εάν το ετήσιο εισόδημα είναι 40.000, η ρύθμιση θα γίνει σε 103 δόσεις των 292 ευρώ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πώς θα υπολογίζεται η μηνιαία δόση ανάλογα με το εισόδημα
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
Έως 10.000: 120 δόσεις με ελάχιστο 30 ευρώ
15.000
900
75
20.000
1.300
108
25.000
1.800
150
30.000
2.300
192
35.000
2.900
242
40.000
3.500
292
45.000
4.300
358
50.000
5.100
425
55.000
6.000
500
60.000
6.900
575
65.000
7.900
658
70.000
8.900
742
75.000
10.150
846
80.000
11.400
950
85.000
12.900
1.075
90.000
14.400
1.200
95.000
16.400
1.367
100.000
18.400
1.533
105.000
18.400
1.533
Πίνακας 2: Πώς θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με την οφειλή


Πώς θα υπολογίζονται οι δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών στην εφορία σε έως 120 δόσεις
ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ
1.000
2.000
5.000
10.000
30.000
40.000
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
10.000
500
42
Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, θα γίνονται 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ
25.000
1.800
150
7*
13
33
67
200*
267*
40.000
3.500
292
3*
7*
17
34
103
137*
65.000
7.900
658
2*
3*
8*
15
46
61
95.000
16.400
1.367
1*
1*
4*
7*
22
29
* Εάν προκύπτουν λιγότερες από 12 δόσεις, μπορεί να γίνει η πάγια ρύθμιση με 12 δόσεις και μεγαλύτερη καταβολή.
** Αντίστοιχα, εάν από την κλίμακα προκύπτουν περισσότερες από 120 δόσεις, θα γίνονται 120 δόσεις με μεγαλύτερη μηνιαία δόση από τη ελάχιστη.