Τελευταία Νέα:

Συντάξεις: Ποιοι προλαβαίνουν να βγουν με πρόωρη στα 56 και 58 έτη


Συντάξεις: Ποιοι προλαβαίνουν να βγουν με πρόωρη στα 56 και 58 έτη

Υπάρχουν κατηγορίες υπαλλήλων που θα μπορούν να βγουν νωρίτερα σε συνταξιοδότηση.


Ποιους αφορά

Πρόωρη σύνταξη με 25ετία στο 62ο έτος θεσπίζεται για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους μετά από μια σύντομη μεταβατική περίοδο (το πολύ έως το τέλος του 2022), εντός της οποίας θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης όσοι έχουν συμπληρώσει τα μειωμένα όρια ηλικίας των 55, 56, 58 και 60 ετών με 25ετία έως το 2010, 2011 και 2012.

Η δυνατότητα θα δοθεί και σε όσους συμπληρώσουν τις ηλικίες για πρόωρη εντός της μεταβατικής περιόδου, που θα είναι εξαιρετικά σύντομη.

Την πρόταση αυτή μελετά το υπουργείο Εργασίας ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα που προέκυψε με τις διατάξεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για το Δημόσιο μετά και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου που ουσιαστικά ακυρώνει τα όρια ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη, που είναι κάτω των 62 ετών.

Τη γνωμοδότηση -που είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας ο «Ελεύθερος Τύπος» στις 30 Ιουνίου- αναφέρεται ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων για μειωμένη σύνταξη θα έπρεπε να ακολουθήσουν τις μεταβατικές διατάξεις των ορίων ηλικίας που τέθηκαν σε ισχύ από 19/8/2015 και μετά. Σε αυτή την περίπτωση οι ηλικίες συνταξιοδότησης με πρόωρη σύνταξη θα αυξάνονταν σταδιακά (όπως και στα άλλα Ταμεία μισθωτών) και θα έφταναν στο 62ο έτος. Δεν έγινε όμως αυτή η αλλαγή και τώρα, κατόπιν σχετικού ερωτήματος του υπουργείου, το Νομικό Συμβούλιο απάντησε ότι δεν ισχύουν οι ηλικίες των 55-60 ετών και θα πρέπει να αλλάξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», η πρόταση των υπηρεσιών προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είναι να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει:

Διατήρηση των μειωμένων ορίων ηλικίας (55-60 ετών) για σύνταξη όσων υπαλλήλων έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις/οριστικές παραιτήσεις μέσα στο 2022 και είναι σε εκκρεμότητα για να πάρουν την οριστική τους σύνταξη, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές κ.ά.
Μικρή μεταβατική περίοδο (το πολύ έως το τέλος του 2022) για να επιλέξουν, και να μην υποστούν αιφνιδιασμό, τη συνταξιοδότησή τους με μειωμένη σύνταξη όσοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 έως 60 ετών.

Αμεση θέσπιση του 62ου έτους ως ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη με 25ετία οποτεδήποτε στο Δημόσιο. Το νέο όριο ηλικίας θα ισχύσει με τη λήξη του μεταβατικού διαστήματος όχι μόνον για όσους δεν συμπλήρωσαν τις παλιές ηλικίες για πρόωρη σύνταξη από 55 έως 60 ετών με 25ετία έως το 2012, αλλά και για όσους έχουν συμπληρώσει τις ηλικίες αυτές και δεν υπέβαλαν αίτηση αποχώρησης μέσα στο σύντομο διάστημα της μεταβατικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, από το 2023 η πρόωρη σύνταξη από το Δημόσιο θα είναι στο 62ο έτος με 25ετία οποτεδήποτε.

Ουσιαστικά θα έρθουν αλλαγές-εξπρές στα όρια ηλικίας των πρόωρων συντάξεων και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα επιδράσουν αυξητικά στις ηλικίες εξόδου. Για παράδειγμα, υπάλληλος που θα είναι 58 ετών το 2023 και συμπλήρωσε την 25ετία το 2012 θα μπορούσε να βγει με μειωμένη σύνταξη έχοντας συνολικά 36 χρόνια (25 έως το 2012 και άλλα 11 έως το 2023). Με το νέο όριο όμως για μειωμένη στα 62 δεν τον συμφέρει να βγει με μειωμένη, αλλά θα επιλέξει να περιμένει άλλα 4 χρόνια, ώστε στα 62 να έχει 40ετία και να πάρει πλήρη σύνταξη.

Ποιοι προλαβαίνουν την αίτηση για έξοδο στα 56 και 58

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης που ισχύουν -για λίγο ακόμη- στην πρόωρη έξοδο (μειωμένη) από το Δημόσιο για άνδρες και γυναίκες που πρωτoασφαλίστηκαν πριν το 1993 και συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2012 είναι:

  • Το 55ο έτος για γυναίκες με 25ετία έως το 2010.
  • Το 60ό έτος για άνδρες με 25ετία έως το 2010.
  • Το 56ο για άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011.
  • Το 58ο για άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2012.
Τα 56 και τα 58 θεσπίστηκαν κατόπιν κοινοτικής οδηγίας για τη συνταξιοδοτική ισότητα των δύο φύλων στο Δημόσιο.

Δεν κινδυνεύουν από ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει τις οριστικές τους παραιτήσεις από 1ης/1/2022 για να πάρουν μειωμένη σύνταξη με τα όρια που ήξεραν ότι ισχύουν, δηλαδή των 55 έως 60 ετών ανάλογα με το πότε συμπλήρωσαν την 25ετία.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με το νέο καθεστώς έπρεπε να υποβάλουν παραιτήσεις έως 11 Φεβρουαρίου του 2022 για να αποχωρήσουν από τις σχολικές αίθουσες για σύνταξη στις 31 Αυγούστου 2022.


Οσοι υπέβαλαν την πρώτη παραίτηση, την οποία στη συνέχεια ανακάλεσαν (έως 2 Μαρτίου 2022 που είχαν δικαίωμα βάσει νόμου), θεωρούνται εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και δεν θα μπορούν να αποχωρήσουν, εκτός αν τους επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση εκτός προθεσμιών για να πάρουν σύνταξη με τα μειωμένα όρια ηλικίας που θα ισχύουν για ένα-δύο μήνες ακόμη.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου (νοσηλευτές/τριες, υπάλληλοι υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ.) δεν κινδυνεύουν εφόσον έχουν υποβάλει παραιτήσεις για πρόωρη σύνταξη με τα μειωμένα όρια ηλικίας.

Οσοι θέλουν να αποχωρήσουν με πρόωρη και δεν έχουν κάνει αίτηση θα πρέπει να το αποφασίσουν άμεσα και το καλύτερο είναι να υποβάλουν αιτήσεις ακόμη και τώρα, χωρίς να περιμένουν ούτε τη μεταβατική περίοδο, καθώς μέχρι να έρθει η νέα ρύθμιση για το 62ο έτος ισχύουν τα παλιά όρια των 55 έως 60 ετών.


Ποιοι επηρεάζονται με αίτηση το 2023

Στην πρόταση που εξετάζεται απαιτείται οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει μια από τις ηλικίες των 55 έως 60 ετών, ανάλογα με το πότε είχαν την 25ετία, για να μπορούν να αποχωρήσουν άμεσα. Είναι πολύ πιθανό μετά τη σύντομη μεταβατική περίοδο να μην μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62, ασχέτως αν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα.

Για παράδειγμα, ένα ενδεχόμενο είναι υπάλληλος με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 το 2022 να μην μπορεί να αποχωρήσει το 2023 με πρόωρη στα 58, γιατί θα ισχύει το 62ο έτος. Το βέβαιο πάντως είναι ότι όσοι πιάσουν τις παλιές ηλικίες (55-60 ετών) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα έχουν όριο ηλικίας το 62ο έτος για μειωμένη σύνταξη.

Τι ισχύει και τι αλλάζει στα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη από το Δημόσιο.


Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος
-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.