Τελευταία Νέα:

Ενωτική Δράση: Πρόταση επιχορήγησης Νοσοκομείου Έδεσσας


Στα πλαίσια της πρωτοφανούς κατάστασης υγειονομικής κρίσης που διανύουμε, η Ενωτική Δράση προτείνει στον Δήμο Έδεσσας, την κατεπείγουσα εκταμίευση ενός ποσού από τα αποθεματικά του το οποίο θα καλύψει ανάγκες του Νοσοκομείου Έδεσσας. 
Η επιχορήγηση αυτή υπό μορφή δωρεάς, μπορεί να αφορά κάλυψη οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης του Νοσοκομείου όπως ορίζεται και από το Νόμο 4368/2016 για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των δημοσίων δομών υγείας από τους ΟΤΑ Α΄και Β’ βαθμού, όπου αναφέρεται ότι:

‘’1. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ.

2. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ ν. 3463/2006 (Α΄114). Το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 202 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του οικείου Δήμου.

3. Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 275 του ν. 3852/2010 (Α΄87).’’

Η πρόταση μας ευελπιστούμε ότι θα τύχει της κατάλληλης αποδοχής και από τους υπόλοιπους δήμους της περιοχής μας (Σκύδρας – Αριδαίας), οι δημότες των οποίων εξυπηρετούνται - και ειδικά αυτήν την περίοδο, μαζικά - από το Νοσοκομείο Έδεσσας, που από το πρώτο κύμα της πανδημίας έως και σήμερα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στους πολίτες της κοινότητας. Η επιχορήγηση αυτή υπό μορφή δωρεάς θα έχει σαν σκοπό όχι να υποκαταστήσει την υποχρέωση της πολιτείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αλλά να βοηθήσει ώστε οι ελλείψεις, την στιγμή αυτή που οι απαιτήσεις είναι πολλαπλάσιες των υποδομών, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες και με ελάχιστο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.


-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.